Những trường hợp ôtô bị phạt tại chỗ


 
 

Tạp chí Xe có bài Những tình huống ôtô bị phạt tại chỗ

Theo Luật giải quyết phạm luật hành chánh 2012, những lỗi vi phạm giao thông dưới 250.000 đồng đối với cá nhân và 500.000 đồng đối với tổ chức thì cũng có thể có thể tiến xử trí phạt tại chỗ, áp dụng cho tất cả xe gắn máy và ôtô. 

Căn cứ Nghị định 46/2016, những lỗi phạm luật giao thông có mức phạt từ 100.000 – 200.000 đồng (dưới 250.000 đồng) đối với người điều khiển ôtô gồm:

Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

Dừng xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết.

Không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước để diễn ra va chạm.

Không thắt dây an toàn, chở người trên xe không thắt dây an toàn khi xe đang chạy.

Bấm còi trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22h giờ đến 5h.

Không tuân thủ các quy tắc về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau.

Chuyển hướng không nhường đường cho người đi bộ.

Đỗ xe chiếm phần nào đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu hiểm nguy theo quy định.

Theo Điều 56 Luật giải quyết vi phạm hành chính năm 2012 những tình huống phạt phạm luật hành chính không lập biên bản gồm:

Vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt phạm luật hành chánh tại chỗ.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, kỹ năng thì phải lập biên bản.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, địa điểm của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa điểm của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm diễn ra vi phạm; chứng cứ và diễn biến liên quan đến việc xử lý vi phạm; họ, tên, chức danh của người ra quyết định xử phạt; điều, khoản của văn bản luật pháp được áp dụng. Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt.

Ngọc Điệp

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí xe TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác